Start Zasady rekrutacji

Każdy przedszkolak ma szansę na sukces

Witamy w przedszkolu

INNOWACJA ORGANIZACYJNA

baner_gabinet

 

baner_6latek

Gabinet Marii Montessori

baner_gabinet

 

baner_dbamy_eko2011Designed by:
Jm-Experts!

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024 PDF Drukuj Email
wtorek, 28 stycznia 2020 19:11, odsłon: 7483
 1. Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 trwa od 1 do 31 marca 2023 r. i odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), Zarządzeniu Nr 11/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka oraz Uchwale Nr XXXVI/248/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli samorządowych, na rok szkolny 2023/2024, przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu i prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko
 3. do przedszkola, w pierwszej kolejności wpisują we wniosku nazwę/numer placówki najbardziej preferowanej (placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko). We wniosku można wpisać dodatkowo maksymalnie jeszcze dwie placówki „rezerwowe”, do których chcieliby zapisać dziecko w przypadku, gdy w wybranym przedszkolu zabraknie miejsc.
 4. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2017 – 2020 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
 5. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będą dostępne na stronach internetowych przedszkoli lub bezpośrednio w danej placówce.

Kryteria przyjęć do publicznych przedszkoli

1. W pierwszej kolejności, na wolne miejsca w przedszkolach miejskich, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w mieście Hajnówka.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe, które mają jednakową wartość, jak niżej:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria określone uchwałą Rady Miasta Hajnówka, które mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

 • dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym – 55 punktów,
 • dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego wpłynął wniosek o przyjęcie dziecka – 15 punktów,
 • dziecko, którego oboje rodzice / opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 punktów,
 • przedszkole wskazane we wniosku jako najbardziej preferowane jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka – 10 punktów,
 • dziecko, którego pobyt w placówce będzie trwał powyżej 7 godzin dziennie – 5 punktów.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów pierwszego i drugiego etapu rekrutacyjnego

 1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.
 2. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 3. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (w oświadczeniach zawarta jest klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie
rekrutacyjne

Postępowanie
uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2023 r.

do 31.03.2023 r.

od 04.05.2023 r.

do 18.05.2023 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.04.2023 r.

26.05.2023 r.

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 11.04.2023 r.

do 21.04.2023 r.

od 29.05.2023 r.

do 9.06.2023 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.04.2023 r.

16.06.2023 r.

Uwagi końcowe

 1. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli, dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania dziecka do danego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek i załączniki:

images/stories/pliki/23.02.27_wniosek_i_zalaczniki.docx

Klauzula Rodo:

images/stories/pliki/23.02.27_klauzula_rodo_do_wniosku.docx

 

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.Nasza Polityka Cookies..

EU Cookie Directive Module Information