Start Rok 2018/2019 Rekruracja do szkół i przedszkoli w 2019 r.

Każdy przedszkolak ma szansę na sukces

Witamy w przedszkolu

INNOWACJA ORGANIZACYJNA

baner_gabinet

 

baner_6latek

Gabinet Marii Montessori

baner_gabinet

 

baner_dbamy_eko2011Designed by:
Jm-Experts!

Rekruracja do szkół i przedszkoli w 2019 r. PDF Drukuj Email
wtorek, 29 stycznia 2019 13:11, odsłon: 664

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2019/2020

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) Burmistrz Miasta Hajnówka Zarządzeniem  Nr 10/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. ustalił terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2019/2020 oraz terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2019/2020, jak niżej.

 

1. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2019 r.

do 29.03.2019 r.

od 06.05.2019 r.

do 17.05.2019 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2019 r.

31.05.2019 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci

pisemnego oświadczenia

od 19.04.2019 r.

do 26.04.2019 r.

od 03.06.2019 r.

do 07.06.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.2019 r.

18.06.2019 r.

 

2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2019 r.

do 22.03.2019 r.

od 06.05.2019 r.

do 31.05.2019 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2019 r.

07.06.2019 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 29.03.2019 r.

do 05.04.2019 r.

od 12.06.2019 r.

do 19.06.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.04.2019 r.

do końca sierpnia 2019 r.

 

 

3. Kryteria, określone przez organ prowadzący, brane pod uwagę w postępowaniach rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hajnówka:

            Zgodnie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo  oświatowe (Dz. U.                z 2018 r.,  poz. 996 ze zm.), w przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się rekrutację. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria ustawowe (wielodzietność w rodzinie kandydata, niepełnosprawność kandydata lub członka jego rodziny, samotne wychowywanie kandydata i/lub objęcie go pieczą zastępczą), a na drugim etapie postępowania kryteria określone przez organ prowadzący, jak niżej:

1)             dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym – 55 punktów

2)             dziecko,  którego  rodzeństwo  w kolejnym  roku  szkolnym  będzie  rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego wpłynął wniosek                         o przyjęcie dziecka – 15 punktów

3)             dziecko,  którego  oboje  rodzice / opiekunowie  prawni  lub  rodzic  samotnie  wychowujący dziecko, pracują,  uczą  się  w trybie  dziennym,  prowadzą  gospodarstwo  rolne  lub pozarolniczą  działalność gospodarczą – 20 punktów

4)             przedszkole wskazane we wniosku jako najbardziej preferowane jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka – 10 punktów

5)             dziecko, którego pobyt w placówce będzie trwał powyżej 7 godzin dziennie – 5 punktów.

 

Ponadto, zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  oświatowe (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 996 ze zm.), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami). W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, jak niżej:

1)             realizowanie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w danej szkole – 15 punktów

2)             kandydat z rodziny zarejestrowanej w Programie Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej – 4 punkty

3)             kandydat zamieszkuje na terenie miasta Hajnówka – 4 punkty

4)             niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa kandydata – 4 punkty

5)             samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 2 punkty

6)             objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 punkty.

 

 

            Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

 

Zarządzenie Nr 10/2019

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 25 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka

 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2018 r.,  poz. 996 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.              Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2019/2020, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.              Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2019/2020, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół do przeprowadzenia rekrutacji do przedszkoli                   i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka zgodnie z terminami, o których mowa w § 1.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka, na stronach internetowych: Urzędu Miasta Hajnówka oraz przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hajnówka.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hajnówka.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                           Burmistrz Miasta Hajnówka

 

                                                                                                      Jerzy Sira

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 10/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2019/2020

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2019 r.

do 29.03.2019 r.

od 06.05.2019 r.

do 17.05.2019 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2019 r.

31.05.2019 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci

pisemnego oświadczenia

od 19.04.2019 r.

do 26.04.2019 r.

od 03.06.2019 r.

do 07.06.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.2019 r.

18.06.2019 r.

 

 

 

 

                                                                                                           Burmistrz Miasta Hajnówka

 

                                                                                                      Jerzy Sirak

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 10/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Misto Hajnówka na rok szkolny 2019/2020

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2019 r.

do 22.03.2019 r.

od 06.05.2019 r.

do 31.05.2019 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2019 r.

07.06.2019 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 29.03.2019 r.

do 05.04.2019 r.

od 12.06.2019 r.

do 19.06.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.04.2019 r.

do końca sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

                                                                                                           Burmistrz Miasta Hajnówka

 

                                                                                                      Jerzy Sirak

 

 

 

 

 

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.Nasza Polityka Cookies..

EU Cookie Directive Module Information