Start Rok 2017/2018 Zapytanie ofertowe

Każdy przedszkolak ma szansę na sukces

Witamy w przedszkolu

INNOWACJA ORGANIZACYJNA

baner_gabinet

 

baner_6latek

Gabinet Marii Montessori

baner_gabinet

 

baner_dbamy_eko2011Designed by:
Jm-Experts!

Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
wtorek, 10 lipca 2018 10:58, odsłon: 1495

Zapytanie ofertowe

 

dotyczące montażu oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych zgodnie z projektem

 

 

                                     

 

I.ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole Nr 3                                                                                             

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Rzeczna 3

17-200 Hajnówka  

 

NIP: 543-154-14-47

REGON: 050255280

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu  oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w budynku .

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- montaż oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych pionowych i poziomych z pomieszczeń  na zewnątrz budynku.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 24.08.2018 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

–         opatrzona pieczątką firmową,

–         posiadać datę sporządzenia,

–         zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

–         podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres :

Przedszkole Nr 3                                                                                               

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Rzeczna 3

17-200 Hajnówka  

 

do dnia 23.07.2018r. wraz  z załączoną kserokopią wpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie  nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.07.2018r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz na stronie internetowej www.przedszkole3.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl

3. Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.przedszkole3.hajnowka.pl    

www.hajnowka.pl

VI.OCENA OFERT

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.przedszkole3.hajnowka.pli www.hajnowka.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dorota Durzyńska pod numerem telefonu 85 684 35 05 oraz 

 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

Zapytanie ofertowe: zapytanie_ofertowe_na_wykonanie_oswietlenia_ewakuacyjnego.odt

 

 

                                                                                                     Dorota Durzyńska

                                                                                                Dyrektor Przedszkola Nr 3

                                                                                                    z Oddziałami Integracyjnymi

                                                                                                           w Hajnówce

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZE GRUPY 2017-2018

wiewiorka

zajac

sarenka

jez

zubr

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.Nasza Polityka Cookies..

EU Cookie Directive Module Information